Naše osoblje

Naš tim se sastoji od

- Medicinskog osoblja (medicinske sestre i doktori)
- Njegovateljice (briga za bolesne, briga za kuću, briga za ishranu pacijenta)

Naša prednost jeste u tome da bolesnik ima kontinuiranu pomoć 365 dana u godini.